ความเห็น 2984302

แสงสุดท้าย ณ ปลายทาง

เขียนเมื่อ 

ภาพ ระหว่างทาง สวยงามมาก ในระหว่างวันเวลานั้น...