ความเห็น 2984240

แสงสุดท้าย ณ ปลายทาง

เขียนเมื่อ 

จะออกไปแตะขอบฟ้า สุดท้ายแม้โชคชะตาไม่เข้าใจ.....เรือเล็กควรออกจากฝั่ง