ความเห็น


สวนสายน้ำ สงขลา ประเทศไทย อาจยังมีหลายคนไม่ทราบว่าในประเทศไทยมีสถานที่อันสงบร่มรื่น ที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันส่งเสริมต่อการค้นหาและทบทวนเรื่องราวภายในเกี่ยวกับตนเอง คำถามอันสลับซับซ้อนเกี่ยวกับโลกและชีวิต คำถามอันเก่าแก่ตั้งแต่มนุษยชาติกำเนิดขึ้น ที่สวนสายน้ำ หลายๆ คนอาจตื่นตะลึงดื่มด่ำกับความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ ในขณะที่อีกหลายคนอาจชื่นชมกับความเงียบสงบ และบางคนอาจรู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยาจากธรรมชาติ ทุกคนที่มาเยือนที่นี่ล้วนแล้วแต่จากไปพร้อมความรู้สึกพิศวงงงงวย ประหลาดใจ หรือบางครั้งก็อาจจะหลงเสน่ห์ในงานของกฤษณมูรติที่พวกเขาค้นพบมันโดยบังเอิญ ที่ตั้ง สวนสายน้ำก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ 2539 บริเวณหมู่บ้านทุ่งจัง หมู่ที่ 5 ต. พะตง อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองหาดใหญ่ประมาณ 28 กิโลเมตร สวนสายน้ำ ตั้งอยู่ในละแวกหุบเขา ที่แยกตัวห่างจากเขตชุมชน ตั้งอยู่ในเขตป่าร้อนชื้นที่สวยงาม ร่มรื่น มีต้นไม้มากมาย ลักษณะภูมิทัศน์โดยรอบ เป็นทั้งที่ราบ เนินเขา หุบเขาและมีลำธารในหุบเขาซึ่งปกคลุมด้วยร่มเงาของแมกไม้นานาพันธุ์ เมื่อมองไปรอบๆ จะเห็นทิวทัศน์ของเทือกเขาเขียวขจีที่เรียงตัวอยู่รายรอบ ริมหุบเขาลึกฝั่งตรงข้ามมีหน้าผาสูงชันตั้งตระหง่านโดดเด่นสะดุดตา และลึกลงไปในหุบเขา มีธารน้ำใสสะอาดเย็นฉ่ำไหลผ่าน บรรยากาศร่มรื่น สงบเงียบ มีเสียงของสายลม สายน้ำ หมู่นกและเหล่าจั๊กจั่นเรไร และด้วยตำแหน่งที่ตั้งที่เป็นทางลมจึงทำให้มีสายลมพัดผ่านตลอดทั้งวัน ธรรมชาติของสวนสายน้ำนั้นเอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าสาระสำคัญของชีวิต ในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 30 ไร่ ของสวนสายน้ำนั้น ประกอบด้วย บ้านพักขนาดเล็ก 4 หลัง ซึ่งแต่ละหลังล้วนมีห้องน้ำในตัว สามารถพักได้ 2-3 คน มีบ้านพักขนาดกลางที่มีเครื่องอำนวยความสะดวกเพียบพร้อมในรูปแบบ Western style จำนวน 2 หลัง และมีเรือนพักรวมขนาดใหญ่ 1 หลัง มีห้องอาหารมังสวิรัติที่บริการอาหารมังสวิรัติแบบบุพเฟ่ ซึ่งรายการอาหารมีสลับไปมา ทั้งอาหารมังสวิรัติของภาคใต้ ภาคกลาง และภาคอีสาน และมีเรือนศึกษา ( The study house ) ซึ่งเป็นที่เก็บรวบรวมหนังสือ แถบเสียงและวิดีโอที่กฤษมูรติพูดคุยเสวนาและตอบคำถามในที่ต่าง ๆ ทั่วโลก (ซึ่งมีไว้บริการให้อ่านในบริเวณสวนสายน้ำ และให้ซื้อหากลับไปอ่านที่บ้าน) วัตถุประสงค์ของการมาพัก สวนสายน้ำเป็นสถานที่สงวนไว้รองรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาค้นคว้าจิตสำนึก ที่จะรู้จักตนเอง เข้าใจวิธีของอัตตาและสังคมรอบข้างที่ห้อมล้อมเราอยู่ โดยใช้งานของกฤษณมูรติเป็นกระจกเงาส่องสะท้อนดูตน เพื่อเข้าใจถึงอิทธิพลซึ่งครอบงำแนวคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ เช่น ผิวพันธ์ ชนชาติ จารีตศาสนา สำนัก อาจารย์ คัมภีร์ อาชีพหรือสถานะทางสังคม เป็นสถานที่เพื่อเรียนรู้และเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตนกับสรรพสิ่ง โดยตื่นตัวตั้งคำถามต่อทุกอย่างทั้งสิ่งรอบตัวและสภาพภายในจิตใจของตนเอง ทว่าอย่างไรก็ตาม สวนสายน้ำ มิใช่สถานที่เพื่อเรียนรู้ระบบปรัชญา ลัทธิความเชื่อหรือศาสนาใหม่ ไม่ใช่สำนักหรือวัดแห่งใหม่ แต่ก็หาใช่โรงแรม รีสอร์ทหรือธุรกิจสถานเพื่อผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น และ ทั้งมิได้เป็นสถานที่เพื่อเผยแพร่คำสอน ทว่าสวนสายน้ำมีห้องสมุดที่เก็บรวบรวมงานของกฤษณมูรติไว้สำหรับผู้แสวงหา ผู้ที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับด้านในของตนเอง อีกทั้งยังใช้เป็นที่พบปะเสวนาทำกิจกรรมร่วมกันของผู้ที่สนใจในธรรมชาติและการศึกษาเรื่องด้านในด้วย ค่าอาหารและที่พัก สวนสายน้ำเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน การไปเยี่ยมชมเฉพาะช่วงกลางวันโดยไม่พักค้างคืนนั้นไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า (ยกเว้นกรณีที่ต้องการรับประทานอาหาร)เนื่องจากความจำเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาและคงสถานที่ไว้ในสภาพที่เอื้อต่อการค้นหาสวนสายน้ำจึงจำเป็นต้องกำหนดอัตราไว้สำหรับเพื่อนผู้สนใจที่จะมาพัก อัตรา 250 – 600 บาท/คน/วัน (สำหรับเพื่อนคนไทย) และ 10 US $ - 20 US $ (สำหรับเพื่อนชาวต่างชาติ) ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้รวมทั้งค่าอาหาร ที่พัก และค่าใช้บริการอุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ที่มีในเรือนศึกษา สำหรับผู้สนใจที่เพียงแวะมาเยือนและร่วมรับประทานอาหาร ค่าอาหาร 60 บาท/คน/มื้อ กิจกรรมที่สวนสายน้ำ ที่สวนสายน้ำไม่มีการจัดกิจกรรมหรือกำหนดตารางเวลา บทเรียน หรือครูผู้สอน ให้กับผู้มาเยี่ยมเยือน จะมีเพียงแต่ความสนใจและความจริงจังของแต่ละบุคคลเท่านั้นที่จะแนะแนวทางให้กับตัวเขาเองอย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ชอบการปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น สวนสายน้ำจะมีการจัดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จัดกลุ่มปฏิบัติการและสัมมนาในหัวข้อที่ใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์หลักของสถานที่ และสำหรับท่านสนใจที่จะทำกิจกรรมทางศิลปะ หรือทำกิจกรรมอื่นๆ ที่สร้างสรรค์ร่วมกับเด็กๆ ก็สามารถร่วมทำกิจกรรมกับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิและเด็กๆ ในหมู่บ้านทุ่งจังได้ที่สวนศิลปะอนึ่ง เพื่อที่จะคงไว้ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของสถานที่ แขกที่เข้าพักและผู้มาเยี่ยมเยือนไม่ควรสูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ เสพยาเสพติดหรือกระทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม การอำนวยความสะดวกสำหรับแขกและผู้มาเยี่ยมเยือน · อาหารทุกมื้อมีบริการที่ห้องอาหารรวมส่วนกลาง · ห้องสมุด ที่รวบรวมหนังสือและงานต่างๆ ของกฤษณมูรติ · พื้นที่สำหรับจัดกลุ่มพบปะพูดคุยและจัดกิจกรรม · อุปกรณ์ที่ใช้ในการเล่นวิดีโอ วีซีดี รวมถึงวิดีโอ วีซีดีบันทึกการพูดของกฤษณมูรติ · สถานที่เงียบสงบสำหรับนั่งอ่านหนังสือ · มุมสงบสำหรับนั่งสมาธิ · นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมปลีกวิเวก “The Open Door” สำหรับผู้สนใจที่ต้องการเพิ่มพื้นที่แห่งความสดชื่นและสงบสุขภายในท่ามกลางชีวิตที่ยุ่งเหยิง กิจกรรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ · ปีนเขา · เดินป่า · ปั่นจักรยานในแถบชานเมือง · ว่ายน้ำในลำธาร · ทำสวน ปลูกผัก สิทธิพิเศษ สิทธิพิเศษสำหรับนักเรียน สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการศึกษางานของกฤษณมูรติ สวนสายน้ำมีที่พักให้ฟรีตามแต่เวลาที่กำหนด สำหรับค่าอาหารจะคิดในอัตรา 60 บาท/คน/มื้อ สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ questfoundation@hotmail.com อาสาสมัคร มูลนิธิอันวีกษณาเชิญเพื่อนอาสาสมัครมาช่วยในกิจกรรมต่างๆ ของมูลนิธิเป็นบางครั้งคราว อาสาสมัครจะได้รับสิทธิพิเศษในเรื่องอัตราค่าที่พักและอาหาร โดยที่อัตราดังกล่าวจะพิจารณาจากลักษณะของงานที่อาสาสมัครทำ ผู้ที่สนใจให้ความช่วยเหลืองานของมูลนิธิและสวนสายน้ำ สามารถแจ้งความสนใจได้ที่ questfoundation@hotmail.com โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสนใจของท่าน ความสามารถและทักษะ ที่ท่านสามารถให้ช่วยเหลือได้ การเดินทางไปสวนสายน้ำ ทางเครื่องบิน สนามบินที่ใกล้ที่สุดคือสนามบินหาดใหญ่ ซึ่งเชื่อมต่อกับสนามบินดอนเมือง กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์และปีนัง ทางรถไฟ สถานีรถไฟที่ใกล้ที่สุดคือ สถานีรถไฟหาดใหญ่ (16 ชม. จาก กทม และ 14 ชม. จากกัวลาลัมเปอร์) ทางรถยนต์ จากกทม – หาดใหญ่ โดยรถปรับอากาศพิเศษ (12 ชม.) จากปีนัง – หาดใหญ่ โดยรถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก (2 ชม.) จากตัวเมืองหาดใหญ่ – สวนสายน้ำ สวนสายน้ำมีรถไว้บริการรับส่ง ในกรณีที่แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง อัตตาค่าโดยสาร 500/เที่ยว ติดต่อแจ้งการเดินทางได้ที่ 0-1624-8027 หรือ 0-1798-3342 หรือ 0-1328-7132 ไปสวนสายน้ำโดยสารประจำทาง ขึ้นรถสองแถว สาย หาดใหญ่ – ทุ่งลุง หรือ หาดใหญ่- คลองแงะ หรือ รถโดยสารประจำทางสาย หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ที่หอนาฬิกา ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่ ลงรถที่ตลาดทุ่งลุง แล้วนั่งมอเตอร์ไซด์รับจ้างไปหมู่บ้านทุ่งจัง ซึ่งอยู่ห่างออกไป 14 กม. อัตราค่าโดยสาร 80 บาท จากหมู่บ้านทุ่งจัง เดินขึ้นเขาไปประมาณ 500 เมตรก็จะถึงสวนสายน้ำ ไปสวนสายน้ำโดยรถยนต์ส่วนตัว เมื่อถึงตลาดทุ่งลุงซึ่งอยู่บนถนนสายที่เชื่อมระหว่างหาดใหญ่ และปีนัง และห่างจากหาดใหญ่ออกไปประมาณ 25 กม. เลี้ยวซ้ายไปหมู่บ้านทุ่งจัง ซึ่งอยู่ห่างออกไปอีก 14 กม. และขับขึ้นเขา สวนสายน้ำให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์ สวนสายน้ำให้บริการใช้สถานที่และอุปกรณ์ในจัดประชุม สัมมนา ค่ายพักแรม การพบปะพูดคุย ขององค์กรหรือกลุ่มอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ของกิจกรรมใกล้เคียงกับวัตถุประสงค์ของสวนสายน้ำ ยกตัวอย่างเช่น สุขภาพ การบำบัดเยียวยาโรค โยคะ การทำสมาธิ ศิลปะ ปรัชญา ศาสนา เรื่องที่เกี่ยวกับจิตใจ จิตวิญญาณ ความเป็นองค์รวมและวิถีชีวิตแบบทางเลือก ขณะนี้สวนสายน้ำได้ให้บริการแก่มหาวิทยาลัยในภาควิชาต่างๆ โรงเรียน โรงพยาบาล กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม กลุ่มศึกษาเกี่ยวกับสมาธิและกลุ่มอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน สถานที่และอุปกรณ์ของสวนสายน้ำสามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมภาคกลางวันได้ ไม่เกิน 50 คน และสามารถรองรับการพักค้างคืนได้ไม่เกิน 45 คน ท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สวนสายน้ำ ตู้ ปณ. 5 ไปรษณีย์ทุ่งลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230 โทรศัพท์ 09-5993207 Website: www.anveekshana.org E-mail address: questfoundation@hotmail.com
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี