ความเห็น 2983760

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ข้อสังเกต…โครงงานหรือโครงการ…ผลที่คาดว่าจะได้รับกับวัตถุประสงค์ต้องสอดคล้องกัน…เป้าหมายไม่กว้างจนเกินไป…มีความคิดสร้างสรรค์ดีมากครับ…อีกอย่างหนึ่งชาวบ้านหรือประชาชนสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ได้อย่างไร…