ความเห็น 2983556

ฝั่งซ้าย ขวาของลำน้ำ (กลอนหก)

เขียนเมื่อ 

เรียนรู้มาว่าหากยืนหันหน้าตามลำนำ้ สู่ทะเล ช้ายขวาก็ยึดตามทิศทางน้ัน