ความเห็น 2981652

JJ14V8_4 สะท้อนเพื่อพัฒนา นำพาสู่การประกันคุณภาพ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต ขอบพระคุณครับ การพัฒนาอาจารย์ จะทำให้เกิด ครูเพื่อศิษย์ ที่พึงประสงค์ครับ