ความเห็น 2981479

Happy Daily : เงารักที่ทอดผ่านกาลเวลา ...........กับตัวเราเอง

เขียนเมื่อ 

คุณอร...เป็นคนอารมณ์ดีนะครับ

..

ภาพแทบทุกภาพ แสดงถึงความเป็นคนเปิดเผย จริงใจ นะครับ

..

ผมเดา..จากความรู้สึก

รอ

คอมเมนต์ยืนยัน ของสมาชิกท่านอื่น ,ที่ได้พบเจอตัวคุณอรนะครับ

..

ขอให้คุณอรมีความสุขในทุก ๆ วันเลยนะครับ