ความเห็น 2978673

"สมาธิผิดหรือเพี้ยน?"

เขียนเมื่อ 

"จิต..ที่แท้..นั้น..ประภัทร์สร"...สมาธิ..สูงสุด..นำให้..เข้าถึง..สัจจธรรม..(ผู้ที่จะเข้าถึง..ที่สุดอันมีปรินิพาน..อันเป็นที่ตั้ง...นั้นจัก..ต้องฝึกวิริยปฏิบัติ...)...(ไม่มีความเพี้ยน...ในอนิจัง)...มันเป็นเช่นนั้นแล..ดัง..พุทธวจนะ...