ความเห็น 2977071

โรคไข้เลือดออกในเด็ก

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ

เมื่อถูกยุงที่มีเชื้อไข้เลือดออกกัด

เชื้อจะถูกฟักในตัว ขณะเดียวกันร่างกายก็มีกลไกกำจัดเชื้อ

๑.บางคนก็ไม่แสดงอาการอะไรเลย

๒.บางคนเป็นไข้ หาสาเหตุอะไรก็ไม่พบทั้งนั้นแล้วก็หายไป

๓.บางรายเป็นไข้สูงหลายวัน ปวดเมื่อย ปวดกระดูกปวดกระบอกตา เบื่ออาหาร แล้วในที่สุดก็หายโดยไม่มีระยะช็อคให้เห็น

๔.จำนวนไม่มากเป็นไข้เลือดออกแล้วมีการรั่วของสารน้ำในหลอดเลือดออกไปอยู่นอกหลอดเลือด

ทำให้เลือดหนืด หากรักษาประคับประคองได้ดี ๔๘ ชั่วโมงก็เข้าระยะหาย

๕.มีส่วนน้อยเท่านั้นที่รุนแรง สารน้ำรั่วออกนอกหลอดเลือดมาก มีเลือดออกตามที่ต่างๆ รักษายากและมักมีภาวะแทรกซ้อนและเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

ปัจจุบันการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น การเข้าถึงบริการทำได้ง่ายขึ้น อัตราตายจึงต่ำมาก แต่อัตราป่วยยังไม่ต่ำ

แม้ช่วยกันกำจัดยุงและแหล่งเพาะพันธ์อย่างขมักเขม้น

ผมว่าวัคซีนสำเร็จเรื่องนี้ถึงจะจบครับ

อ่านเรื่องวัคซีนไข้เลือดออกเพิ่มเติมได้ที่นี่