ความเห็น 2976798

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

อาจจะหาจุดตัดใหม่ คือลดค่า BMI เพิ่อเพิ่ม Sensitivity งานนี้ต้องอาศัย ROC curve