ความเห็น 29767

ห้องสมุดอิเลคทรอนิกส์ต้านกระแส "กูเกิลครองเมือง"

Tadsanee
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

บล็อกนี้คงจะเป็นชุมชนโครงการวิจัยนะคะ

ขอบคุณที่เข้าร่วมชุมชน  เราคงจะได้ทำงานร่วมกันต่อไป

เมื่อคณะวิจัยมาเยี่ยม กทม.เรามีความประทับใจต่อโรงเรียนของอาจารย์ ดังนี้ค่ะ

โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์  กลุ่มผู้บริหารมีความพร้อมที่จะรับนวัตกรรมในการปรับปรุงองค์กร  โรงเรียนเคยเข้าร่วมโครงการวิจัยและพัฒนาปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งโรงเรียนมาแล้ว  และได้รับผลสำเร็จในระดับมาก บุคลากรทุกคนในสถานศึกษารู้เรื่องเดียวกันในการพัฒนาองค์กร   บุคลากรส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการพัฒนาองค์กรโดยความสมัครใจ  โรงเรียนได้พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง  มีงานวิจัยเป็นแม่บทในการพัฒนา   ระบบสนับสนุนการทำงานอยู่ในระดับดี  และมีการใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมกับประสบการณ์ใหม่ในการพัฒนา   

 

ยังมีสิ่งดีๆอีกหลายอย่างใช่ไหมคะ  นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันสิคะ