ความเห็น 2976656

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

โอกาสทางการศึกษา และบริบทที่แตกต่างกัน ในแต่ละภูมิภาคและวัฒนธรรม การลงทุนทางการศึกษาที่ไม่เท่าเทียม รวมทั้งปัญหาการศึกษาที่หลากหลาย สมศ.เข้าใจ แต่เวลาประเมินจริงเทียบเคียงมาตรฐานเดียวกันหมด ความคับข้องใจจึงเกิดขึ้น ใครทนได้..ก็จะทำเทียมเลียนแบบและปลอมแปลงเอกสาร สมศ.รู้ว่าเขาหลอก ก็เต็มใจให้หลอก นี่คือ ระบบการศึกษาไทย ที่นับวัน..น้ำเน่า