ความเห็น 2976313

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง (3.1/2557)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ rojfitness มากครับ

โรงเรียนนี้นักเรียนมีจิตอาสา

ทำกิจกรรมให้กับโรงพยาบาลและชุมชนครับ