ความเห็น 2976307

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ชอบหลายคำ มาก ๆ น้อง ๆที่ห้องถ่ายภาพเก็บไว้ 

ให้ฝึกหัดทำสิ่งในสิ่งที่ไม่ชอบให้ได้ค่ะ