ความเห็น 2975779

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง (3.1/2557)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครูมะเดื่อ

ในภาพเมื่อ 4-5 ปี คงสอนไปบางแบบครับ

แล้วจะเอาให้ดูนะครับ