ความเห็น 2975778

ค่ายภาษาอังกฤษโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง (3.1/2557)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

โรงเรียนนี้ได้รับรางวัลจิตอาสาในระดับประทศครับ