ความเห็น 29751

สพท.พิษณุโลกเขต 1 กับภารกิจเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กรทางการศึกษา ตอนที่ 2

Tadsanee
IP: xxx.155.54.250
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะที่เขียนถึงการอบรมอย่างละเอียด

นี่คือ ความเห็นของคณะวิจัยที่มีต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 1  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1
           สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มีการรับรู้และเข้าใจเป้าหมายในการทำงาน  มียุทธศาสตร์และกิจกรรมที่กระจายมาจากยุทธศาสตร์ รวมทั้งระบุผู้รับผิดชอบ       บุคลากรทุกคนในองค์กรรู้และเข้าใจทิศทางของการทำงานร่วมกัน  โครงการและกิจกรรมการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นสูงมาก  ยิ่งไปกว่านั้นยังมีความพร้อมด้านทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับในเรื่องของการจัดการความรู้ ขณะนี้มีพื้นฐานอยู่บ้างแล้ว  มีเครือข่ายและมีแบบปฏิบัติที่ดีเลิศหลายตัวอย่าง พร้อมทั้งมีการเผยแพร่เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับหนึ่ง 

หวังว่าเราจะได้ร่วมมือกันทำงานอย่างสนุกและมีความสุขนะคะ