ความเห็น 2973911

เพิ่มพลังใจในจริตและจิตใต้สำนึกด้วยตนเอง

เขียนเมื่อ 

เหมือนดึงสติมาอยู่ที่ตัวเองเพื่อสร้างสมาธินะคะ