ความเห็น 2973881

เพิ่มพลังใจในจริตและจิตใต้สำนึกด้วยตนเอง

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจนะคะ...หากนำไปใช้ในการปลูกฝังให้เกิดจิตสำนึกที่ดีให้แก่คนทั่วไป ...โดยเฉพาะเด็กๆที่จะเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ