ความเห็น 2973629

ความเชื่อมโยงกันของความเข้าใจว่าการทำบุญกับภิกษุทุศีลแล้วจะได้บาป กับ การถวายผ้าของพระนางปชาบดีโคตมี, พระศรีอารยเมตไตรย และ การแก้กรรมทำแท้ง

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมกันค่ะ

...................................................

คุณกุหลาบ มัทนา คะ

อนุโมทนากับความตั้งจิตด้วยนะคะ

..................................................

คุณแผ่นดินคะ

ตอนเด็กๆคุณครูเคยฝึกให้ร้องเพลงประกอบการเรียนเหมือนกันค่ะ ที่จำได้แม่นคือตอนเรียนอนุกาชาด เช่น เพลงความเกรงใจ เป็นต้น

น่าเสียดายนะคะหากสิ่งดีๆต้องหายไปจากการเรียน

..................................................

คุณหมอประวิทย์คะ

อ่านความเห็นคุณหมอแล้วเกิดโสมนัสเช่นกันค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

ขออนุโมทนากับสิ่งดีๆที่คุณหมอและท่านอื่นๆร่วมกันบำเพ็ญด้วยนะคะ