ความเห็น 2973562

ความเชื่อมโยงกันของความเข้าใจว่าการทำบุญกับภิกษุทุศีลแล้วจะได้บาป กับ การถวายผ้าของพระนางปชาบดีโคตมี, พระศรีอารยเมตไตรย และ การแก้กรรมทำแท้ง

เขียนเมื่อ 

อ่านแล้ว โสมนัสเกิดกุศลจิต ครับ

ผมเกิดในตระกูลช่างหูกทอผ้า ตอนสมัยเด็กๆ มัธยม ผมเคยทอผ้าด้วยครับอาจารย์

ผมจะจำไว้ครับว่า

ผ้าห่มสาฎกคู่หนึ่ง ยาว ๑๔ศอก กว้าง ๗ ศอก เสมอกัน

เนื้อฝ้ายสีเหลืองหม่นดั่งทอง ทอทำเองด้วยมือด้วยเจตนาบริสุทธิ์ ถวายท่ามกลางสงฆ์ ...........

ถ้าวัหนึ่งวันใดได้ทำผ้า พระนางปชาบดีเป็นบุคคลที่หนึ่ง บรรพบุรุษในตระกูลเป็นที่สอง อาจารย์จะเป็นบุคคลที่สาม ที่ผมจะระลึกถึงเพื่ออนุโมทนา 

วันอาทิตย์นี้ ที่บ้านพัก พวกเราข้าราชการหลายครอบครัวชวนกันพร้อมลูกๆหลานๆนิมนต์พระทำบุญเลี้ยงภัตตาหารเพล อาจารย์อนุโมทนาบุญกับพวกเรานะครับ