ความเห็น 2972445

อินทรวิเชียรฉันท์๑๑

เขียนเมื่อ 

ชอบมากค่ะ ขอบคุณนะคะ

โอ้โอ๋กระไรเลย บมิเคยณก่อนกาล.

พอเห็นก็ทราบส้าน ฤดิรักบหักหาย.

ยิ่งยลวะนิดา ละก็ยิ่งจะร้อนคล้าย.

เพลิงรุมประชุมภาย ณ อุราบลาลด.

พิศไหนบมีทราม วะธุงามสง่าหมด.

มัทนะพาธา องค์ที่ 3 โดย ร.6