ความเห็น 2971651

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

Pisit
IP: xxx.78.164.194
เขียนเมื่อ 

แต่ละคนมี เหตุปัจจัยไม่เหมือนกัน  ใครมี อายุราชการ 35 ปี หรือใกล้เคียง น่าจะได้ประโยชน์
คนที่อายุราชการเกิน  35 ปี เยอะ ๆ ส่วนต่างจะมาก กบข จะไม่ค่อยดี