ความเห็น 2971369

ฝนตกคุณคิดถึงอะไร...

เขียนเมื่อ 

Good morning ค่ะ

ฝนตกคิดถึงอะไร โห คิดได้มากมายแล้วแต่ความหลัง สภาพปัจจุบัน และปัจจัยอื่น ๆของบุคคล สำหรับตัวข้าพเจ้าเองคิดถึงตอนเด็ก ๆที่วิ่งเล่นน้ำฝนอย่างสนุกสนานชุมฉ่ำ น้ำฝนสอาดปราศจากมลพิษที่เย็นชื่นใจ ปัจจุบันคิดถึงผ้าที่ตากไว้ตอนอยู่นอกบ้าน ดีใจที่เห็นฝนแม้เพียงเล็กน้อยเพราะต้นไม้ที่บ้านคงกระดี๊กระด๊าหลังจากแล้งมานาน คิดถึงฝนตกน้ำท่วมใหญ่ที่สุดทำลายสถิติประเทศไทยเมื่อ  3 ปีที่แล้วที่ทำให้เห็นถึงความรับผิดชอบ ความเข้มแข็งอดทน สู้งานและความเป็น man ของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย คิดถึงภาพของผู้คนที่ได้รับผลกระทบ คิดถึงความร่วมมือของ พลเอกประยุทธ์ในการช่วยเหลือประชาชน โครงการ 3.5 แสนล้าน ความเหงาและคิดถึงบ้านเมื่อจากบ้านไปนาน ๆ คนยากไร้ไม่มีฝาบ้าน หลังคารั่วจะอยู่อย่างไร แม่ค้าที่นั่งมองสายฝน ---ขอบคุณที่แนะนำบันทึกนี้ค่ะว่างมากวันนี้เลยเขียนยาวค่ะ