ความเห็น 2971034

จุฬาฯ ๒๕๐๗...๕๐ ปีที่ผูกพัน

เขียนเมื่อ 

ชื่นชมกับความทรงจำที่เป็นปัจจุบัน ครับ...