ความเห็น 2970775

โปรแกรมเอ็กเซลเปรียบเทียบบำเหน็จบำนาญแบบปกติกับกบข.ใหม่ล่าสุดก่อนตัดสินใจออกมิถุนายน2557นี้

เอก อุทัย
IP: xxx.174.56.185
เขียนเมื่อ 

แก้ใหม่ซะ   เอา 85%   เงินเดือนย้อนหลัง 24 เดือน   หวังว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง(ได้เสีย)  จะเอาไปพิจารณา