ความเห็น 2970523

บ่ เป็นหยังดอก

เขียนเมื่อ 

บ่ เป็นหยังดอก 

จั๊กแหล่ว แปลว่าอะไร

ถ้าพูดคำนี้ เป็นความหมายบวกหรือลบคะน้อง