ความเห็น 2969571

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เมื่อวานนี้ 9มิถุนายน 2557นำเสนอการสรุปผลงานและสัมมนาเพื่อวางแผนของคณะกรรมการพัฒนาบริการสู่ความเป็นเลิศถึง 17.00น. วันนี้ 10 มิถุนายน 2557 สอนเรื่องบทบาทและสมรรถนะของพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด มีประชุมพิจารณาผลงานของบุคลากรในแผนกฯ