ความเห็น 2969528

จุฬาฯ ๒๕๐๗...๕๐ ปีที่ผูกพัน

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ แต่งตัวซะหนูงงเลย อิๆๆ