ความเห็น 2969507

จุฬาฯ ๒๕๐๗...๕๐ ปีที่ผูกพัน

เขียนเมื่อ 

เดี๋ยวหนูเรียกเหมือนท่านอื่น ๆ ดีกว่านะคะ  "คุณพี่ใหญ่"    อิ อิ