ความเห็น 29685

ตั้งคำถามอย่างสร้างสรรค์

Dr.Ka-poom+คุณ"ชายขอบ"
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 

เรียนคุณ"จตุพร"

อยากจะขออะไรบางอย่างจะได้ไหม...คะ ได้ไม่ได้ก็จะขอนะคะ

"เนื่องจากเรามี Blog อยู่หลาย Blog ทั้งของ "ชายขอบ" และของ "Dr .Ka-poom" ทั้งนี้เห็นว่าที่ บล็อกลิงค์/เว็บลิงค์ มีของเราทั้งสองคนอยู่ อยากขอให้เปลี่ยนเป็น Rim and Rim ไปเลย"

จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง...จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อ(ยิ้มๆ)

Dr .Ka-poom & คุณ"ชายขอบ"