ความเห็น 2967578

" ใกล้เกลือ กินด่าง "

เขียนเมื่อ 

ตลอด อายุขัยของบุคคลหนึง ที่มีผลต่อความสัมพันธ์ ระหว่างการพัฒนาของปัจเจกบุคคลกับวัยชรา ที่ประกอบด้วย กระบวนการเกิด (Birth) >>>> การตาย (Death) >>> การเกิดใหม่ (Rebirth)

ขอน้อมนำไปใช้กับชีวิตค่ะ

มองย้อนไป ก็มี
ช่วงไม่รู้อะไร -> ช่วงคิดว่ารู้อะไรมากมาย ->  ช่วงที่ได้รู้ว่า ไม่รู้อะไรอีกตั้งมากมาย