ความเห็น 2966997

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ถ้าประชุมไม่นานแล้วรีบลงมือทำ

ก็ไม่ยุ่ง

แต่นี่ประชุมอะไรกันหนักหนา

บางเรื่องอ่านเองก็ได้

5555