ความเห็น 2966507

​KM วันละคำ : ๖๓๑. ใช้ KM พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Learning Organization

เขียนเมื่อ 
  • ขอบพระคุณครับ KM_LO ระยะนี้ ค่อนข้างเงียบ 
  • แต่ Mini_UKM ครั้งที่ ๙ จะจัดที่ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง 
  • การเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่าง วันที่ ๒๓-๒๖ กรกฎาคม ครับ