ความเห็น 2966366

ลูกห่าน (gosling) ริมแม่น้ำ Bow

เขียนเมื่อ 

......สัญชาตญาณแห่งความเป็นแม่ เป็นลูก ของคน ...มีเงื่อนไขของเศรษฐกิจ และสังคม เป็นตัวแปรที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายนะคะพี่นงนาท...