ความเห็น 2966365

ลูกห่าน (gosling) ริมแม่น้ำ Bow

เขียนเมื่อ 

...ธรรมชาติที่ดีคือสิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนสำคัญ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยนะคะอาจารย์พนัส...