ความเห็น 2966277

" ใกล้เกลือ กินด่าง "

เขียนเมื่อ 

จิตเบิกบานเมื่อได้อ่านคำสอนที่ผ่านประสบการณ์มายาวนานอย่างลึกซึ้งและตกผลึกมาถึงลูกหลานค่ะ