ความเห็น 2966032

เก็บตกวิทยากร (9) : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กีฬาโฮมหมอ (๕ หมอ)

เขียนเมื่อ 

ชอบบันทึกนี้มากเลยครับ มีขั้นตอนการทำงานที่เห็นกระบวนการ อย่างต่อเนื่อง  มีสรุป  มีข้อเสนอแนะ  มีข้อสังเกต  เป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำงานครั้งต่อไป  ขอชื่นชมครับ เป็นตัวอย่างรูปแบบในการทำงานที่ดีเลยครับ