ความเห็น 2965752

เก็บตกวิทยากร (9) : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กีฬาโฮมหมอ (๕ หมอ)

เขียนเมื่อ 

ครับ อ.ขจิต ฝอยทอง

เด็กสายนี้ ยังไงๆ เรื่องเรียนก็สำคัญเป็นอันดับหนึ่งครับ  ถึงแม้เวลาทำกิจกรรมไม่มากมายเหมือนสาขาอื่น  แต่ในหลายกิจกรรม "คมชัดลึก" และมี "พลัง"  อย่างน่าชื่นชม  

นั่นคือทุนทางความคิดที่ไม่ธรรมดา นั่นเอง ครับ