ความเห็น 2965735

เก็บตกวิทยากร (9) : แลกเปลี่ยนเรียนรู้กีฬาโฮมหมอ (๕ หมอ)

เขียนเมื่อ 

ชอบใจน้องๆห่วงเรื่องเรียน

บอกว่าการสื่อสารเปลี่ยนแปลงตารางไม่ดี

ถ้าจัดเสาร์ อาทิตย์ ดีกว่า

มาเชียร์การทำงานครับ