ความเห็น 2965682

บันทึกกะปริบกะปรอย....บันทึกที่ 25 ของฉัน

เขียนเมื่อ 

ชอบครับ   “<p>ระหว่างทางการเรียนรู้มากมายเกิดขึ้น</p><p> “การเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดจริงๆ”</p>