ความเห็น 2965142

จดหมายถึงลูก_๒ กตัญญูกตเวที คือเครื่องหมายของคนดี

เขียนเมื่อ 

ได้ข้อคิดจากบันทึกนี้ค่ะ กตัญญูไม่เพียงกับพ่อแม่นะคะ  เราสามารถรู้คุณทุกคนที่ช่วยเหลือเรา และประเทศชาติ

พวงคราม...พี่ได้รู้จักชื่อดอกไม้ที่ลืมไปแล้วค่ะ