ความเห็น 2964801

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

น่าสงสารพวกโมฆบุรุษที่มัวแต่แสวงหาทรัพย์ภายนอก จนลืมแสวงหาทรัพยภายใน