ความเห็น 2964755

บันทึกกะปริบกะปรอย....บันทึกที่ 25 ของฉัน

เขียนเมื่อ 

ผมเองก็มีอะไรมากมายที่อยากจะเขียนเล่าให้ผู้อื่นฟัง แต่ก็ไม่ค่อยได้เขียนเนื่องจาก มีโอกาสไปอ่านพบข้อมูลดีๆของ    ท่านอื่นๆ โดยเฉพาะ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช และเรื่องที่ควรติดตามใน face book ซึ่งเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมือง และเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ควรจะนำข้อมูลหรือความรู้ที่เป็นประโยชน์เหล่านั้นเผยแพร่ต่อให้คนไทยได้รับทราบ  ทำให้เวลาหมดไปโดยที่ผมไม่ได้เขียนเรื่องของผม ทั้งๆที่มีบทความที่ต่อเนื่องและมีผู้ติดตามหลายท่านต้องการอ่านต่อ แต่ก็ยังไม่ได้เขียน เนื่องจากผมไม่ชอบเขียนร่างไว้ก่อน และค่อยเพิ่มเติมจนเสร็จเรียบร้อบค่อยนำเผยแพร่ ผมจะเขียนลงสดๆเลย ดังนั้นถ้าไม่มีเวลาพอที่จะเขียนจนจบตอน ก็จะไม่เขียน เลยทำให้มีเรื่องติดค้างผู้ที่ติดตามอ่านอยู่หลายเรื่องเป็นเดือนๆแล้ว