ความเห็น 2964718

บ่ เป็นหยังดอก

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-บ่...บ่...เป็นหยังดอก...

-เฝ้าบอกตัวเอง.บ่อย ๆ 

-ขอบคุณครับ..