ความเห็น 2964549

บันทึกกะปริบกะปรอย....บันทึกที่ 25 ของฉัน

เขียนเมื่อ 

...แลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะ คุณภาพย่อมดีกว่าปริมาณนะคะ