ความเห็น 2964424

" ใกล้เกลือ กินด่าง "

เขียนเมื่อ 

ใกล้ของดี แต่ไม่ใช้ เพราะคนเรามักไม่พอใจสิ่งที่มี