ความเห็น 2964301

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงใสา
IP: xxx.93.228.33
เขียนเมื่อ 

555555