ความเห็น 2964168

๔๖๖. การได้ดูแลพ่อ - แม่

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีด้วยครับ..กับการได้ดูแลพระพุทธที่บ้านอย่างแท้จริง..ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่าสามชาติ ห้าชาติข้างหน้า ลูกหลานที่เกิดมาก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรื่องตลอดไป