ความเห็น 2963710

ชีวิตที่พอเพียง : ๒๑๖๐. ความงามของดอกไม้สีเหลือง

เขียนเมื่อ 

...สีเหลือง สดใสนะคะอาจารย์